آموزش وردپرس
natayej

شمارش آرا حوزه قائمشهر،سوادکوه،جویبار و سیمرغ

* پایان اخذ رای در مازندران توسط ستاد انتخابات مازندران اعلام شد.اولین صندوق های سیار به فرمانداری تحویل داده شد.

shomaresh1

* همین الان حسینیه بالامحله جویبار و  شروع شمارش آرا

photo_2016-02-26_23-00-28

* هم اکنون اعضای شورای تامین در مرکز ستاد حوزه انتخابیه فرمانداری قائم شهر مستقر شدند

* شنیده ها حاکی از آن است:

صندوق اوریم رودبار شورکچال
عبدالله رضیان ۱۱۰ رای
کمال علیپور ۵۸ رای
هادی حسینی ۴۰ رای
علی ادیانی ۲۷ رای
عزت الله اکبری ۴۰ رای
مرتضی هاشم پور ۲۳ رای

صندوق پاشکلا متکلا لولاک سنگ نیشت
ادیانی۱۹۵
حسینی۱۷۴
هاشمپور۲۳۱
رضیان ۷۱
اکبری۳۰
مرادیان۹۲
علیپور۵۳

صندوق منگل شیرگاه
حسینی ۹۱ رای
علیپور ۸۶ رای

*** در مسجد عشقی قائمشهر تا الان مشغول شمارش تعرفه ها بودند.تعداد تعرفه ها در این حوزه ۱۸۰۰ تا گزارش شده است.پیش بینی می شود با توجه به تنوع رای در این حوزه، شمارش آرا تا صبح به طول بیانجامد.

***حوزه ارفع ده و حومه:

هاشمپور۴۰

رضیان۳۹

علیپور۳۷

ادیانی۲۳

حسینی۲۲

اکبری۱۹

جوانی۱۶

جمشیدی ۹

 

بورخانی و نفت چال

ادیانی ۱۸۵

درزی۱۶۸

حسینی۱۶۵

علیپور۳۰

جمشیدی

۲۰جوانی

رضیان۱۰

***گاوان آهنگر جاده نظامی

کمال علیپور ۲۸۸
رضیان ۱۶۲

حوزه فلورد
علیپور۱۶۲
حسینی۶۳
ادیانی۴۱
اکبری۴۰
رضیان ۳۲

دهمیان
علیپور ۱۰۵
رضیان۶۰

پبت سرا
علیپور۴۰
رضیان۳۹

***تعداد برگه رای و تعرفه استفاده شده در حوزه قائم شهر ، جویبار و سوادکوه: ۲۳۰ هزار
با این تفاسیر دو نفر اول باید بیش از ۵۶ هزار رای به دست آورند تا وارد مجلس شوند.شنیده ها حاکی از آن است که انتخابات به مرحله دوم کشیده میشود.

صندوق چندلا و کچید زیراب

هاشم پور۲۸۴

رضیان۸۷

ادیانی۸۲

حسینی۷۶

جمشیدی۲۲

علیپور۱۴

اکبری۱۳

مرادیان۱۰

جوانی۵

گرجی۳

کاکویی۳

ساداتی۱

حسینی اندرگلی۱

 

***از چهار صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون:

۱-کمال علیپور با ۷۶۶ رای

۲-عبدالله رضیان با ۷۶۳ رای

۳-سیدعلی ادیانی با ۳۹۳ رای

۴-سیدهادی حسینی با ۳۸۵ رای

۵-مرتضی هاشم پور با ۲۴۳ رای

۶-عزت الله اکبری با ۲۱۸ رای

۷-یوسفعلی جوانی با ۲۱۷ رای

۸- کیوان مرادیان با ۱۲۳ رای

۹- علیرضا جمشیدی با ۴۶ رای

 

***صنم حاجی کلا

حسینی ۲۷۷
رضیان ۲۵۰
علیپور ۱۹۲
هاشمپور ۱۷۲
اکبری ۱۴۰
مرادیان ۸۲

 00

 ***از ۱۰ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:

۱-کمال علیپور با ۲۰۱۸ رای
۲-عبدالله رضیان با ۲۰۰۷ رای
۳- کیوان مرادیان با ۱۱۱۰ رای
۴-سیدهادی حسینی با ۹۵۴ رای
۵-سیدعلی ادیانی با ۷۹۳ رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۴۷۰ رای
۷-عزت الله اکبری با ۲۸۹ رای
۸-یوسفعلی جوانی با ۲۸۹ رای
۹- علیرضا جمشیدی با ۸۳ رای

***از ۲۰ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:
۱-کمال علیپور با ۳۷۲۷ رای
۲-عبدالله رضیان با ۳۶۵۱ رای
۳-سیدهادی حسینی با ۲۱۴۶ رای
۴-سیدعلی ادیانی با ۱۸۱۴ رای
۵- کیوان مرادیان با ۱۳۹۸ رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۱۲۳۸ رای
۷-عزت الله اکبری با ۶۵۶ رای
۸-یوسفعلی جوانی با ۵۱۰ رای
۹- علیرضا جمشیدی با ۲۸۰ رای

***عالم کلا لفور
ادیانی ۲۷۲
علیپور۱۷۹
حسینی ۱۶۵
رضیان ۲۹

***بازیرکلا و هتکیلو

کمال علیپور ۷۶
هادی حسینی ۵۵
رضیان ۳۵
حسینی اندارکلی ۳۴
هاشمپور ۳۱
ادیانی ۲۹
جمشیدی ۲۸

***از ۴۱ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:

۱-عبدالله رضیان با ۸۰۱۰ رای
۲-کمال علیپور با ۶۴۰۸ رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۴۱۵۴ رای
۴-سیدهادی حسینی با ۴۰۴۰ رای
۵- کیوان مرادیان با ۲۵۶۹ رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۲۴۷۷ رای
۷-عزت الله اکبری با ۱۲۹۰ رای
۸-یوسفعلی جوانی با ۹۰۵ رای
۹- علیرضا جمشیدی با ۴۴۶ رای

***از ۶۱ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:

۱-عبدالله رضیان با ۱۳۴۱۴رای
۲-کمال علیپور با ۱۱۱۲۹رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۷۲۹۶رای
۴-سیدهادی حسینی با ۷۰۱۲رای
۵- کیوان مرادیان با ۵۳۸۶رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۵۱۳۰ رای
۷-عزت الله اکبری با ۲۳۲۱رای
۸-یوسفعلی جوانی با ۲۱۲۳ رای
۹- علیرضا جمشیدی با ۹۰۸رای

***از ۸۱ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:

۱-عبدالله رضیان با ۱۸۶۲۶رای
۲-کمال علیپور با۱۴۷۹۹رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۱۱۳۰۴رای
۴-سیدهادی حسینی با ۹۲۵۶رای
۵- کیوان مرادیان با ۷۰۹۸رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۷۰۰۸ رای
۷-عزت الله اکبری با ۳۵۴۴رای
۸-یوسفعلی جوانی با  ۳۰۲۸رای
۹- علیرضا جمشیدی با  ۱۶۰۷رای

در چه صورتی انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود؟

ماده ۹ از فصل اول قانون انتخابات در همین زمینه تصریح می‌کند: “چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین ‌معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که ‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند

 ***از ۱۰۴ صندوق شمارش شده در شهرستان قائمشهر تاکنون در مجلس شورای اسلامی:

۱-عبدالله رضیان با ۲۶۵۰۴ رای
۲-کمال علیپور با ۱۸۶۹۸ رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۱۶۳۶۱ رای
۴-سیدهادی حسینی با ۱۲۴۹۵ رای
۵- کیوان مرادیان با ۸۶۸۳ رای
۶-مرتضی هاشم پور با ۹۳۱۸ رای
۷-عزت الله اکبری با ۴۷۲۹ رای
۸-یوسفعلی جوانی با ۴۵۹۴ رای

***در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی که شلوغ‌ترین حوزه انتخابیه مازندران به لحاظ تعداد شهرستان است، رقابتی نفس‌گیری بین دو نماینده فعلی این حوزه انتخابیه «کمال علیپور و سیدهادی حسینی» و همچنین دو کاندیدای دیگر «عبدالله رضیان و سیدعلی ادیانی» در جریان ‌‌است.

بنا بر میزان آرای اخذ شده در این حوزه انتخابیه، هر کاندیدا باید حداقل ۶۰ هزار رأی کسب کند تا راهی بهارستان شود که با توجه به تعدد کاندیداها و پخش آرا بین همه، رسیدن به آمار ۶۰ هزار رأی کمی مشکل به‌نظر می‌رسد و احتمال می‌رود این ۴ کاندیدای مدعی به مرحله دوم راه یابند.

***آرای شمارش شده تا این لحظه

۱-عبدالله رضیان با ۳۵۴۰۹رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۲۹۳۱۱ رای
۲-کمال علیپور با ۲۶۸۴۵ رای
۴-سیدهادی حسینی با ۲۴۰۱۱ رای

مسجد اعظم جویبار 

کاکویی ۲۰۹

علیپور۲۰۶

حسینی۲۶۸

رضیان۲۶۶

ادیانی۱۵۵

تکیه امیر المومنین چشمه سر

رضیان ۵۲۸

علیپور۲۰۶

ادیانی۱۳۴

حسینی۱۱۷

مسجد عشقی قائمشهر از۱۸۶۶ رای

رضیان ۵۹۵

حسینی ۳۳۷

مرادیان ۲۹۸

هاشم پور ۲۹۶

علیپور۲۵۵

ادیانی ۲۳۹

اکبری ۱۵۰

جوانی۱۴۵

 شمارش آرا تا این لحظه

-۱عبدالله رضیان با ۵۷۱۵۷رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۴۴۰۳۹ رای
۲-کمال علیپور با ۴۲۷۶۷رای
۴-سیدهادی حسینی با ۳۷۶۸۶ رای

آخرین خبر از خبرگان رهبری

لاریجانی ۴۳۵۸۲۷

طبرسی۳۸۲۵۰۰

معلمی۳۳۶۲۰۰

توکل۲۸۲۲۳۸

سیفی۲۱۵۴۱۸

پیشنمازی۱۷۲۳۴۵

گلی۷۸۲۵۴

 شمارش آرا  مجلس شورای اسلامی تا این لحظه

-۱عبدالله رضیان با ۵۷۹۴۱رای
۳-سیدعلی ادیانی با ۴۴۷۷۲ رای
۲-کمال علیپور با ۴۳۳۲۶رای
۴-سیدهادی حسینی با ۳۸۳۱۲ رای

فوری  فوری

با این روند عبدالله رضیان راهی بهارستان می شود و

ادیانی وعلیپور به مرحله بعد راه پیدا می کنند

 شمارش آرا  مجلس شورای اسلامی تا این لحظه

-۱عبدالله رضیان با ۵۸۱۰۶رای
۲-سیدعلی ادیانی با ۴۴۷۴۸ رای
۳کمال علیپور با ۴۳۴۳۶رای
۴-سیدهادی حسینی با ۳۸۴۲۹ رای,

و بالا خره رای نهایی حوزه قائمشهر سوادکوه ،جویبار وسیمرغ

-۱عبدالله رضیان با ۶۲۱۹۲رای

۲سید علی ادیانی۴۴۸۲۹
۳  کمال علیپور۴۶۵۱۲

۴-سیدهادی حسینی با ۴۰۵۴۰رای

 

 

همچنین ببینید

KHODKOSHI

خودکشی دختر ۱۸ ساله با پرش از ساختمان ۵ طبقه

قائم خبر دختر جوانی در امیرکلا از ساختمان ۵ طبقه به پایین پرید و جان …

۲۸ دیدگاه

 1. آقا دمتون گرم از بابت اطلاع رسانی لحظه به لحظه

 2. سلام ممنون از اطلاع رسانی شما

 3. آقا از جویبار و کیاکلا چه خبر؟

 4. اینطور که مشخصه علیپور و رضیان نماینده ان
  در ضمن بابت زحمتاتون بی نهایت تشکر

 5. یعنی کفم برید با این حرکت ستون سمت راست سایت . عالی عالی…

 6. سلام
  یه آمار کلی بدید که مجموع آرا باشه.
  ممنونم ازتون

 7. سلام ، خدارو شکر یکی هست اطلاع رسانی کنه
  وقت کردین توو اینستا هم یع خبر بزنین من بیشتر از اینستا دنبالتون میکردم اصلا نمیدونستم سایت هم دارین :دی

  مچکر،خداقوت

 8. بسیار عالی،از اینکه دکتر رضیان تا اینجا بیشترین رای رو آوردن و لایقش هستند خوشحالیم.

 9. سلام.تشکر از اخبار لحظه به لحظه-لطفا از آراء شهرستانهاى کیاکلا و جویبار اطلاع دهید

 10. سلام و خسته نباشید . آمار سایت رو به روز رسانی نمی کنید؟

 11. سلام.
  آقا کیاکلا و جویبار چی شدن؟؟
  سوادکوهم دیر آپدیت میشه
  ممنون

 12. با سلام و عرض ادب.ساعت ۵ بامداد.سایت شما در خصوص شمارش آرا بروز نشده.لطفا اقدام فرمایید‌.با تشکر

 13. با سلام و خدا قوت
  تعداد آرا در تصویری که از فضای محیط اکسل قرار داده اید در این محلهای که نامشان آمده شمارش کامل شده یا خیر؟

 14. قائم خبر ، به معنی واقعی گل کاشتید ایول دمتون گرم

 15. خیلی ممنون جهت اطلاع رسانی لحظه به لحظه. در حد لالیگا

 16. با سلام . ممنون از تلاش بی دریغ شما . واقعا دست مریزاد

 17. رای چمازکتی اعلام کنید؟

 18. با سلام ممنون از اطلاع رسانی اگر میشه ریز آرای تمامی کاندیدا را اعلام کنید. با تشکر

 19. سلام در انتخابات مجلس این دوره ۲ نام سید هادی حسینی وجود داشت خود من چون زیاد به داخل شهر نمیرفتم تو شکو تردید به حسینی رای دادم نمیدنم درست بود یا نه دومی پسوند اندرگلی داشت…….شاید خیلی ها اشتباه رای داده باشن

 20. از لطف شما بینهایت سپاس

 21. سلام لطفا کل آرای کاندیدهای دگیر را هم اعلام نمایید . با تشکر

 22. با تشکر از زحماتتون یه لطفی کنید نتایج تمام کاندیدا رو اعلام کنید

 23. دمتون واقعا ، نه ، واقعا ، نه ، واقعا ، منو نگاه کنید نه واقعا دمتون گرم گرم

 24. جناب آقای فتاح عزیز
  در اخبار آمده ۱۲ نفر را بعلت شرکت در تبلیغات انتخابات از امداد بیرون نمودید . معاونین و مدیر شهرستان قائمشهر امروز را بعلت اینکه در ۷ اسفند در پای صندوقها بودند تعطیل نمودند و امروز به محل کار نیامدند . شما همش شعار میدهید که مددجو ، مددجو . امروز برای کار درمانی به امداد قائمشهر رفتم و دیدم که نه معاونین و مدیر شهرستان هست و تعطیل هست .چرا مرد مومن شعار میدهی . من مریض مهمترم در امداد یا انتخابات مجلس که مدیر با تمام معاونینش روز شنبه به استراحت بعد از انتخابات میپردازند . امروز شنبه ۸اسفند امداد قائمشهر تعطیل بود

 25. الان رفت مرحله دو؟

 26. میشه به تفکیک حوزه صندوقها بگین

 27. سلام وقت به خیر میشه تعداد ارا مسجد جامع گونی بافی رو هم تو سایت قرار بدید تشکر. خیلی واسم مهمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *