جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بایگانی برچسب: اسامی نامزدهای تایید شده قائمشهر ، جویبار و سوادکوه به همراه کد داوطلب

اسامی نامزدهای تایید شده قائمشهر ، جویبار و سوادکوه به همراه کد داوطلب

قائم خبر: ۱قائم شهر سیدعلی ادیانی ۱۲۱۵ ۲ قائم شهر حمیدرضا اکبری الاشتی ۱۲۱۷ ۳ قائم شهر عزت اله اکبری تالارپشتی ۱۲۱۸ ۴ قائم شهر علی پهلوان ۱۲۴۶ ۵ قائم شهر موسی ترابی وسطی کلائی ۱۲۴۷ ۶ قائم شهر علیرضا جمشیدی ۱۲۴۸ ۷ قائم شهر یوسف علی جوانی قادی کلائی …

ادامه نوشته »