جمعه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بایگانی برچسب: امنیت

اجرای طرح بازدیداز ایمنی سطح شهر”مزاحمت توقف خودروهای سنگین در شهر

 قائم خبر : در ادامه اجرای طرح بازدید از “ایمنی سطح شهر” توسط کارشناسان پیشگیری سازمان،مواردی مشاهده گردید که با رفع این نواقص ایمنی شهر و شهروندان در این خصوص تامین میگردد. یکی از مواردی که ایمنی شهر را زیر سوال میبرد رفت وآمد خودروهای سنگین و توقف آنها در …

ادامه نوشته »